Introductie

CursusSpaans.nu respecteert de privacy van haar cursisten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk voor ons. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is conform de AVG. CursusSpaans.nu, gevestigd op de Maerten van Heemskerckstraat 21d, 1961 EB te Heemskerk is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt , als je een proefles bij ons volgt, als je met een studiereis mee gaat of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres of het IP-adres van je computer. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet kunnen inschrijven. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

Taalonderwijs

Om je goed taalonderwijs te kunnen bieden verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. Hieronder lichten we dat verder toe.

Je hebt als cursist nogal wat interactie met ons. Je wordt als cursist geregistreerd, je boekt (en verzet misschien) een cursus, we verstrekken certificaten. We krijgen en beantwoorden vragen. We doen dit om jou als cursist te kunnen begeleiden en de cursus te kunnen uitvoeren.

Uitwisseling van gegevens.
We werken samen met externe instanties. Bijvoorbeeld om onze klantgegevens te verwerken.

Welke gegevens verwerken we?
Op de eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Administratie verzorgen

Als je klant bij ons wordt verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en betaalgegevens. Hieronder lichten we dit toe.

Inschrijven
Als je je bij ons inschrijft leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, betaalgegevens (zoals je IBAN bankrekening nummer) en allerlei zaken die betrekking hebben op de opleiding. Gedurende de opleiding kunnen er veranderingen plaats vinden. Als je bijvoorbeeld verhuist, zullen we je adresgegevens muteren.

Facturatie
Als je klant bij ons bent ontvang je facturen en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we je gegevens 20 jaar.

Marketingactiviteiten uitvoeren

We informeren je graag gericht over CursusSpaans.nu, onze cursussen, onze cultuurreizen of eventuele acties. Dit doen we via e-mail, telefoon, post, chat,  WhatsApp of social media.
Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van je. Dat doen we bij het aanvragen van informatie of een proefles. Zo kun je persoonsgegevens bij ons achterlaten als privé persoon maar ook als bedrijf of contactpersoon van een bedrijf.

Toestemming voor gebruik.
Bij het aanvragen van informatie of het doen van een test vragen we aan je of we je persoonsgegevens voor bovenstaand doel mogen gebruiken. Je toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.

Welke gegevens verwerken we?
We verwerken je voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, postcode, adres, woonplaats en land. Als je namens een bedrijf informatie bij ons opvraagt verwerken we ook de naam van het bedrijf waar je werkt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal 5 jaar bewaren.

Rechten

Als gebruiker van onze website en onze diensten heb je het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij verwerken. Verder heb je het recht om bij onjuistheid deze gegevens aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Hierbij gelden enkele uitzonderingen als het gaat om bewaarplicht, zoals de bewaarplicht van facturen voor de Belastingdienst. Verder heb je recht op dataportabiliteit, vergetelheid, beperking van de verwerking, recht op een menselijke blik bij besluiten en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Gegevens verwijderen

Wil je dat we je persoonsgegevens verwijderen? Stuur een mail naar info@cursusspaans.nu. Dan maken wij het in orde.

Vragen, opmerkingen of een klacht indienen?
In deze Privacy- en cookieverklaring hebben we zo helder mogelijk proberen weer te geven hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Heb je hier vragen over? Mail ons gerust. Ook kun je ons mailen als je een klacht hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Komen we er samen niet uit? Dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoongegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

CursusSpaans.nu maakt gebruik van functionele, analytische en marketing cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneeert en jij als bezoeker op een prettige manier de website kunt gebruiken.

Analytische cookies helpen ons het zoekgedrag van onze bezoekers in kaart te brengen via Clicky. Voor het gebruik van Clicky is geen expliciete toestemming vereist: https://clicky.com/help/faq/privacy/gdpr

Cursusspaans.nu maakt gebruik van een Facebookpixel. Met jouw toestemming gebruiken wij Facebook (Facebook Custom Audience en Facebook Connect). Deze cookies zorgen ervoor dat wij jou relevante advertenties kunnen tonen. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/